ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικές πληροφορίες
Η παρούσα ιστοσελίδα τελεί υπό την διαχείριση της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 121741003000) η οποία εδρεύει στην οδό Φωκίδος 63 στους Αμπελόκηπους  Αττικής (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας στα εξής στοιχεία: info@idamate.eu

3. Ιδιοκτησία υλικού και όροι άδειας χρήσης
Η παρούσα ιστοσελίδα και το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων και από άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν ή η άδεια χρήσης τους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία.

Επιτρέπεται να προβάλλετε το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας σε οθόνη υπολογιστή ή φορητής συσκευής και να λαμβάνετε και να εκτυπώνετε αντίγραφα για προσωπική σας χρήση, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείτε ή δεν αφαιρείτε μέρος του περιεχομένου ή οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή άδειά μας προς τούτο και ότι δεν τροποποιείτε ή ότι δεν διαγράφετε οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετικά με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων ή άλλο δικαίωμα κυριότητας.

Επισκεπτόμενοι την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε να μην την χρησιμοποιείτε ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της για:

• Οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέου νόμου

• Εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας

• Οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να δίνει λανθασμένη ή παραπλανητική εντύπωση για εμάς, το προσωπικό μας ή τις υπηρεσίες μας

• Χρήση, αναφόρτωση ή μετάδοση υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλον τρόπο παράνομο ή το οποίο μπορεί να προσβάλει ή να προκαλέσει ταλαιπωρία ή το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή να παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου

• Οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό, αρχείο ή μηχανισμό που μπορεί να παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή των συστημάτων μας

• Να κάνετε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει ή να διακόψει τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή τη παροχή των υπηρεσιών μας

• Να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε τη διάπραξη οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων από άλλους

4. Καταλληλότητα υλικού
Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διασφάλιση ότι το υλικό που σας παρέχεται ή καθίσταται διαθέσιμο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή σε αυτήν είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις σας ή ότι είναι ασφαλές, απαλλαγμένο από σφάλματα ή ιούς και ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε σχέση με το εν λόγω υλικό.

5. Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας
Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται δωρεάν και δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα λειτουργία της. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε την ιστοσελίδα συνολικά ή οποιοδήποτε μέρος της ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, ανά πάσα στιγμή, χωρίς την παροχή ειδοποίησης και χωρίς να αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) μπορεί να προκληθεί από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλεια του περιεχομένου της, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών κ.ο.κ.

6. Ασφάλεια
Οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως εμπιστευτικές ή ασφαλείς και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος οποιαδήποτε από τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας να υποκλαπούν και δυνητικά να διαβαστούν από άλλους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε σχέση με πληροφορίες που μας στέλνετε. Προβαίνετε στη μετάδοσή τους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

7. Σύνδεσμοι από την παρούσα ιστοσελίδα
Κατά διαστήματα, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους από την παρούσα ιστοσελίδα προς ιστοσελίδες οι οποίες ανήκουν σε, και ελέγχονται από τρίτα μέρη. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από εμάς και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας δεδομένων, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών, τρίτων. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

8. Ακρίβεια πληροφοριών
Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας, ωστόσο, ενδέχεται οι πληροφορίες που περιλαμβάνουμε στην ιστοσελίδα μας για κάποιο θέμα να μην είναι ενημερωμένες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις εν λόγω πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Ενημερωτικά δελτία, ιστολόγια (blogs) και άλλα μέσα που προσφέρουν πληροφορίες καλύπτουν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και δεν αντικαθιστούν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται ως τέτοιες.

9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ορθό, πλήρες ή ενημερωμένο ούτε ότι η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς.

Καμία από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική, οικονομική ή επαγγελματική συμβουλή. Θα πρέπει να λαμβάνετε λεπτομερείς επαγγελματικές συμβουλές πριν από τη διεξαγωγή ή την παράλειψη διεξαγωγής οποιασδήποτε πράξης βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

10. Ευθύνη για τα σφάλματά μας
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από σύμβαση, αμέλεια ή άλλως, εάν:

• Δεν υπάρχει παραβίαση νομικής υποχρέωσης επιμέλειας την οποία έχουμε απέναντί σας

• Η απώλεια ή η ζημιά δεν αποτελεί ευλόγως προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας τέτοιας παραβίασης

• Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (ή αύξηση της απώλειας ή της ζημιάς) προκύπτει από παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από πλευράς σας

• Καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας

11. Δικαιώματα τρίτων μερών
Καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποσκοπεί στη χορήγηση ούτε έχει αποτέλεσμα τη χορήγηση προνομίου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν δικαιούται να τους επιβάλλει.

12. Παραίτηση από δικαίωμα
Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η απόφαση μη άσκησης δικαιωμάτων δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν αποτελεί παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα και δεν επηρεάζει δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

13. Τροποποίηση /Ακυρότητα Όρων
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα νέα έκδοση των όρων και των προϋποθέσεων, αυτή τίθεται σε ισχύ αμελλητί.

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Στην περίπτωση αυτή, θα επιδιώξουμε να αντικαταστήσουμε κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτερο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο δίκαιο της Ελλάδας και έκαστος ημών διά του παρόντος υποβάλλεται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ειδικότερα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αφού τεθούν σε ισχύ οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις.